Kategorie

Rodo

Szanowni Państwo,

W firmie Wyroby Naturalne Sp Z.O.O z zaangażowaniem chronimy prywatność wszystkich Klientów. Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas niezwykle ważne.  W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących danych osobowych pragniemy Państwa poinformować, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie danych.

 

W dniu 25 maja 2018 roku rozpoczęło swoje obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO). W związku z nim jesteśmy zobowiązani do poinformowania Państwa o następujących faktach i uprawnieniach:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Wyroby Naturalne Sp Z.O.O z siedzibą w ul. Środkowa 115, 34-405 Białka Tatrzańska   

Cele przetwarzania

·       Zgodnie z nowymi przepisami, uwzględniając potrzebę zachowania kontaktu z Państwem informujemy, że dane przekazywane przez Państwa służą nam w celu przedstawienia ofert handlowych,marketingowych, sprzedaży produktów i usług, kompleksowej realizacji umów oraz prowadzenia analiz wewnętrznych, a także w celu odpowiedzi na ewentualne Państwa pytania, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jak również w postępowaniach przed organami władzy publicznej, jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wyroby Naturalne Sp Z.O.O  ul środkowa 115, 34-405 Białka Tatrzańska . lub przez stronę trzecią

Odbiorcy danych

·       Odbiorcami Państwa danych osobowych są nasi pracownicy oraz mogą być one udostępniane podmiotom, którym firma Wyroby Naturalne Sp Z.O.O. zlecausługi kurierskie, projektowe, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

·       Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza teren Polski/EU/Europejskiego Obszaru Gospodarczego                                                                                                                                                                                               

Okres przechowywania

·       Wyroby Naturalne Sp Z.O.O. będzie przechowywać Pani /Pana dane osobowe przez okres niezbędny w zakresie wykonywania współpracy lub zawartej umowy, której Pan/Pani jest stroną - przez okres jej wykonywania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń

·       w zakresie dochodzenia należności - do czasu przedawnienia 

·       w zakresie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Wyroby Naturalne Sp Z.O.O. w związku z zawartą umową - przez okres wymagany przez poszczególne przepisy prawa .

 

Informacja o Pani/Pana prawach w zakresie przetwarzania, zmiany i ograniczenia  danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia realizowanie zamówień i dokonywanie zakupów w firmie Wyroby Naturalne Sp Z.O.O oraz na stronie internetowej wyrobynaturalne.com.

·       Zgodnie z nowymi przepisami mają Państwo prawo: żądać usunięcia danych, żądać ich sprostowania, ograniczyć ich przetwarzanie, sprzeciwić się ich przetwarzaniu, żądać ich przeniesienia, wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

 

Znajdź nas na

789 221 035 biuro@wyrobynaturalne.com
Strony internetowe Nowy Sącz